03:53 +07 Thứ hai, 19/11/2018
Xin chào các bạn đã ghé thăm trang Web Trường THPT Trần Văn Lan

Quảng cáo

Giáo dục phổ thông
Giao dục thời đại

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 80

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5562

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1048191

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin điều hành

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LAN Năm học 2016-2017

Thứ hai - 19/09/2016 23:07

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LAN
Số:  09  /KH-TVL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

        
              Mỹ Lộc, ngày 9  tháng 07  năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
 BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LAN
Năm học 2016-2017
Căn cứ Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017;
Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ;
           Căn cứ Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành  chương trình  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT ;
Căn cứ Kế hoạch số 806/KH-SGDĐT ngày 22/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THPT Trần Văn Lan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, giáo viên năm học 2016 – 2017 như sau:
I. Mục tiêu
1. Cán bộ quản lý, giáo viên (gọi chung là giáo viên) học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định.
II. Kế hoạch cụ thể:
Thực hiện BDTX 3 nội dung theo quy định:
- Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, thời lượng 30 tiết (nội dung 1);
- Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, thời lượng 30 tiết (nội dung 2);
           - Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên, thời lượng 60 tiết (nội dung 3).
Những giáo viên không hoàn thành chương trình BDTX sẽ không được xét thi đua trong năm học.
- Cụ thể:
 
Nội dung bồi dưỡng
 
Đối tượng bồi dưỡng
Thời lượng và hình thức học  
Thời gian học
Số lượng học viên Đơn vị đánh giá kết quả  
Đơn vị chủ trì
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung 1
1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Hiệu trưởng nhà trường Học tập trung 14 tiết Tháng 8/2016  
1
  Sở GD&ĐT
- LĐ,GV nhà trường .
 
 
Học tập trung 14 tiết Tháng 9/2016 52
 
 
 
Nhà trường đánh giá - Trường THPT Trần Văn Lan.
 
Tập huấn GVCC về kỹ thuật tổ chức dạy học theo nhóm và tổ chức SH chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh -  GV cốt cán nhà trường .
 
Học tập trung 16 tiết Tháng 8/2016 3   Sở GD&ĐT
- LĐ,GV nhà trường
 
Học tập trung 16 tiết tháng 9/2016 52  
Nhà trường đánh giá
- Trường THPT Trần Văn Lan.
 
Tập huấn GVCC THPT về PP giảng dạy các môn học -  GV cốt cán nhà trường .
 
Học tập trung 20 tiết Tháng 8/2016 3
 
 
  Sở GD&ĐT
- LĐ,GV nhà  trường .
 
 
Học tập trung 20 tiết tháng 9/2016 52
 
 
 
 
 
Nhà trường đánh giá
- Trường THPT Trần Văn Lan.
 
 
Nội dung 2
Tập huấn công tác GVCN; công tác tư vấn tâm lý học sinh trung học; biện pháp kỷ luật tích cực học sinh -  GV cốt cán nhà trường .
 
Học tập trung 30 tiết Tháng 8/2016 3   Sở GD&ĐT
- LĐ,GV nhà  trường .
 
Học tập trung 30 tiết tháng 9/2016 52  
Nhà trường đánh giá
- Trường THPT Trần Văn Lan.
 
Tập huấn các chuyên đề ôn thi THPT quốc gia (THPT) 02 giáo viên cốt cán/môn Học tập trung 30 tiết Tháng 4/2017 16   Sở GD&ĐT
Lãnh đạo và toàn bộ giáo viên của 08 môn/trường Học tập trung 30 tiết Tháng 4/2017 39   - Trường THPT Trần Văn Lan.
 
4. Tập huấn các kiến thức GV hướng dẫn học sinh phương pháp tự học hiệu quả - Giáo viên cốt cán nhà trường Học tập trung 30 tiết Tháng 8/2016 2   Sở GD&ĐT
  - LĐ,GV các trường THPT.
 
 
Học tập trung 30 tiết tháng 9/2016 52  
Nhà trường đánh giá
- Trường THPT Trần Văn Lan.
 
Nội dung 3 - Giáo viên lựa chọn và đăng ký 4 trong số 41 mô đun theo thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT, tập trung vào các mô đun về "Tăng cường năng lực dạy học", "Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học", "Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học”, "Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm" và “Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục”. Lưu ý mỗi GV cần BD năng lực sử dụng phần mềm E-learning trong  thiết kế bài giảng. -Giáo viên nhà trường -Tự học 60 tiết - Từ Tháng 8/2016 đến tháng 4/2017 45 -Nhà trường đánh giá -Trường THPT Trần Văn Lan
 
 
III. Đối tượng được miễn BDTX:
-Giáo viên nghỉ hưu trong các năm 2016, 2017; giáo viên đi học dài hạn hoặc nghỉ chế độ trong năm học.
IV. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
- Với nội dung 1 và nội dung 2: Sở GD&ĐT tổ chức cung ứng tài liệu cho các trường tại các lớp tập huấn; các trường tổ chức cung ứng tài liệu cho giáo viên.
- Với các mô đun tự chọn của nội dung 3: Sử dụng tài liệu đã được cung ứng trong năm học 2013-2014. Khuyến khích giáo viên sử dụng thêm các tài liệu tự tìm tòi, khai thác được.
- Giáo viên tra cứu và tải các tài liệu tại đường link sau:      http://taphuan.moet.gov.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc/ hoặc trên trang thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo.
V. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
    -  Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
    -  Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.
    - Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet, trường học kết nối)
VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Thực hiện nghiêm túc theo các điều 12, 13, 14 và 15 Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT. Mỗi giáo viên luôn có ý thức tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực bản thân, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
 - Hình thức đánh giá kết quả BDTX
+Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo ba nội dung bồi dưỡng: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề, qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch ... kết hợp kiểm tra sổ ghi chép tự BDTX của GV và áp dụng thực tế (Kết hợp đánh giá của Ban Giám Hiệu và của các tổ trưởng tổ chuyên môn)
 
+ Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
  + Điểm trung bình kết quả BDTX: được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung BD 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên)/ 3.
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX( Theo quy chế của Bộ GD).
 + Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
+ Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
+ Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
4.  Thời gian đánh giá:  Tháng 5/2017
VII. Địa điểm:
- Các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT chỉ đạo (giáo viên cốt cán) thực hiện theo quy định của Sở.
- Các lớp do trường THPT Trần Văn Lan tổ chức đặt tại nhà trường.
VIII. Kinh phí
            Kinh phí BDTX thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 1225/SGDĐT ngày 29/10/2012, 1407/SGDĐT ngày 03/12/2012 của Sở GD&ĐT; các quy định hiện hành và theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
IX. Tổ chức thực hiện:
 - BGH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX cho giáo viên, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch BDTX cho giáo viên trong đơn vị;
 - Các tổ trưởng chuyên môn: Thực hiện kế hoạch BDTX theo chỉ đạo của trường như: Tổ chức sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức cho giáo viên báo cáo chuyên đề tại tổ bộ môn,...            
- Các giáo viên:
            + Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân;
+ Tích cực tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn; hoàn thành các môdun tự chọn đúng kế hoạch;
            +  Tham gia tập huấn, làm báo cáo viên theo yêu cầu của cấp trên;
            +  Lưu trữ hồ sơ theo quy định.
         Nhà trường yêu cầu các tổ, nhóm chuyên môn và các giáo viên nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, các tổ, nhóm chuyên môn và các giáo viên trao đổi trực tiếp với đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn để được giải đáp.
 
Nơi nhận:
- Sở GD và ĐT Nam Định (để báo cáo);
- Các tổ, nhóm CM để thực hiện;
- Lưu: VT.
  KT - HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
PHT – Phạm Vân Anh
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Vân Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên

Giới thiệu

Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2017 - 2018

            HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018Thực hiện Hướng dẫn của Sở GD và ĐT Nam Định về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức,viên chức năm học 2017-2018. Sáng 27 tháng 9 năm 2017, trường THPT Trần Văn Lan long trọng tổ chức Hội nghị...